Strojna in programska oprema ter operacijski sistem

Nameni učenja

Po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) pomembnejše mejnike v zgodovini informatike,
  • spoznal(-a) osnovne tehnologije, uporabljene v informatiki skozi čas,
  • znal(-a) razlikovati med pojmi analogno in diskretno ter zvezno in digitalno.

Navodila za reševanje učnega sklopa

Pred začetkom učenja in reševanja nalog lahko ugotoviš svoje predznanje in načrtuješ svoje učenje s pomočjo obrazca “Moje učenje”. Obrazec je dostopen tukaj ali kot zavihek v okviru spletnega e-listovnika, kamor lahko oddaš rešene delovne liste, obrazce za samopreverjanje znanja, refleksije in druge dokaze učenja. Njegova uporaba je brezplačna, moraš se le registrirati.

Viri in strategije Delovni listi / naloge Pričakovani dosežki / kriteriji
Strojna in programska oprema ter operacijski sistem
Povzetek – ponovitev učnega sklopa
Delovni list / naloge 1
Delovni list / naloge 2
Pričakovani dosežki / kriteriji