Splošna matura

Izpit iz informatike je na splošni maturi eden izmed izbirnih predmetov. Izpit sestavljata seminarska naloga, ki se ocenjuje notranje in pisni del, sestavljen iz dveh izpitnih pol (IP 1 in IP 2), ki se ocenjujeta zunanje.

Znanje informatike na maturi se preverja v določenem časovnem okviru, posamezni deli izpita pa se točkujejo po spodnji shemi:

Del izpita Naslov IP Čas pisanja Delež pri oceni
Izpitna pola 1 Kratke naloge 90 minut 36 %
Izpitna pola 2 Strukturirane naloge 90 minut 44 %
Seminarska naloga 20 %

 

Dovoljeni pripomočki pri maturitetnem izpitu so: nalivno pero ali kemični svinčnik, računalo.

Podrobnejše informacije o maturitetnem izpitu iz informatike najdeš v Predmetnem izpitnem katalogu za informatiko, ki je objavljen na spletnih straneh Državnega izpitnega centra na povezavi tukaj. Tu najdeš tudi informacije o izvedbi mature iz informatike za tekoče leto, pravila in koledar za izvedbo izpita ter stare maturitetne pole, ki ne predstavljajo več izpitne tajnosti, kandidatom pa so v pomoč pri pripravi na maturitetni izpit.