Družba in razvoj informacijskih tehnologij

Nameni učenja

Po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) vzajemen vpliv med razvojem družbe in razvojem tehnologij,
  • spoznal(-a) povezavo med stopnjo družbenega razvoja, tehnologijo in demokracijo.

Navodila za reševanje učnega sklopa

Pred začetkom učenja in reševanja nalog lahko ugotoviš svoje predznanje in načrtuješ svoje učenje s pomočjo obrazca “Moje učenje”. Obrazec je dostopen tukaj ali kot zavihek v okviru spletnega e-listovnika, kamor lahko oddaš rešene delovne liste, obrazce za samopreverjanje znanja, refleksije in druge dokaze učenja. Njegova uporaba je brezplačna, moraš se le registrirati.

Viri in strategije Delovni listi / naloge Pričakovani dosežki / kriteriji
Družba in razvoj informacijskih tehnologij
Povzetek – ponovitev učnega sklopa
Delovni list / naloge 1
Delovni list / naloge 2
Pričakovani dosežki / kriteriji