Slikovna predstavitev

Nameni učenja

Po tej učni enoti boš:

  • poznal(-a) modele zapisa barv v računalniku,
  • opredelil(-a) lastnosti in področja uporabe modelov zapisa barv,
  • poznal(-a) osnovne lastnosti barv in načela njihove uporabe,
  • znal(-a) opredeliti slikovno ločljivost,
  • znal(-a) razložiti pomen zgoščevanja zapisa slikovnih podatkov,
  • znal(-a) razlikovati med temeljnima načinoma obravnavanja slik v računalniku (točkovni in predmetni).

Navodila za reševanje učnega sklopa

Pred začetkom učenja in reševanja nalog lahko ugotoviš svoje predznanje in načrtuješ svoje učenje s pomočjo obrazca “Moje učenje”. Obrazec je dostopen tukaj ali kot zavihek v okviru spletnega e-listovnika, kamor lahko oddaš rešene delovne liste, obrazce za samopreverjanje znanja, refleksije in druge dokaze učenja. Njegova uporaba je brezplačna, moraš se le registrirati.

Viri in strategije Delovni listi / naloge Pričakovani dosežki / kriteriji
Gradivo je še v pripravi!


Slikovna predstavitev
Povzetek – ponovitev učnega sklopa
Delovni list / naloge 1
Delovni list / naloge 2
Delovni list / naloge 3
Pričakovani dosežki / kriteriji