Omrežne naprave in njihovo povezovanje

Nameni učenja

Po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) vrste računalniških omrežij glede na oddaljenost in število naprav ter način povezovanja,
  • spoznal(-a) različne topologije omrežij,
  • znal(-a) napravo povezati v lokalno mrežo.

Navodila za reševanje učnega sklopa

Pred začetkom učenja in reševanja nalog lahko ugotoviš svoje predznanje in načrtuješ svoje učenje s pomočjo obrazca “Moje učenje”. Obrazec je dostopen tukaj ali kot zavihek v okviru spletnega e-listovnika, kamor lahko oddaš rešene delovne liste, obrazce za samopreverjanje znanja, refleksije in druge dokaze učenja. Njegova uporaba je brezplačna, moraš se le registrirati.

Viri in strategije Delovni listi / naloge Pričakovani dosežki / kriteriji
Omrežne naprave in njihovo povezovanje
Povzetek – ponovitev učnega sklopa
Delovni list / naloge 1 Pričakovani dosežki / kriteriji