Predstavitev informacij

Nameni učenja

Po tej učni enoti boš:

  • poznal(-a) različne načine predstavitev informacij in oblike zapisa podatkov,
  • znal(-a) razložiti pomen prenosljivosti podatkov.

Navodila za reševanje učnega sklopa

Pred začetkom učenja in reševanja nalog lahko ugotoviš svoje predznanje in načrtuješ svoje učenje s pomočjo obrazca “Moje učenje”. Obrazec je dostopen tukaj ali kot zavihek v okviru spletnega e-listovnika, kamor lahko oddaš rešene delovne liste, obrazce za samopreverjanje znanja, refleksije in druge dokaze učenja. Njegova uporaba je brezplačna, moraš se le registrirati.

Viri in strategije Delovni listi / naloge Pričakovani dosežki / kriteriji
Gradivo je še v pripravi!


Predstavitev informacij
Povzetek – ponovitev učnega sklopa
Delovni list / naloge 1 Pričakovani dosežki / kriteriji