Objektno usmerjeno in dogodkovno programiranje

Nameni učenja

Po tej učni enoti boš:

  • znal(-a) opredeliti strukturirano, objektno in dogodkovno programiranje,
  • spoznal(-a) osnovne koncepte objektno usmerjenega programiranja.
  • spoznal(-a) naprednejše koncepte objektno usmerjenega programiranja.
  • spoznal(-a) koncept zbirke objektov in njeno uporabo.
  • spoznal(-a) koncept dedovanja in njegovo uporabo.
  • spoznal(-a) osnovne koncepte dogodkovnega programiranja.

Navodila za reševanje učnega sklopa

Pred začetkom učenja in reševanja nalog lahko ugotoviš svoje predznanje in načrtuješ svoje učenje s pomočjo obrazca “Moje učenje”. Obrazec je dostopen tukaj ali kot zavihek v okviru spletnega e-listovnika, kamor lahko oddaš rešene delovne liste, obrazce za samopreverjanje znanja, refleksije in druge dokaze učenja. Njegova uporaba je brezplačna, moraš se le registrirati.

Viri in strategije Delovni listi / naloge Pričakovani dosežki / kriteriji
OBJEKTNO USMERJENO PROGRAMIRANJE – Gradiva so še v pripravi!


Razredi in objekti
Povzetek – ponovitev učnega sklopa
Delovni list / naloge 1
Delovni list / naloge 2
Delovni list / naloge 3
Pričakovani dosežki / kriteriji

Razredi in objekti II
Povzetek – ponovitev učnega sklopa
Delovni list / naloge 1
Delovni list / naloge 2
Delovni list / naloge 3
Delovni list / naloge 4
Pričakovani dosežki / kriteriji

Zbirke objektov
Povzetek – ponovitev učnega sklopa
Delovni list / naloge 1
Delovni list / naloge 2
Pričakovani dosežki / kriteriji

Dedovanje
Povzetek – ponovitev učnega sklopa
Delovni list / naloge 1
Delovni list / naloge 2
Pričakovani dosežki / kriteriji
 
DOGODKOVNO PROGRAMIRANJE – Gradiva so še v pripravi!


Dogodkovno programiranje
Povzetek – ponovitev učnega sklopa
Delovni list / naloge 1
Delovni list / naloge 2
Delovni list / naloge 3
Delovni list / naloge 4
Delovni list / naloge 5
Pričakovani dosežki / kriteriji