Izdelava samostojnih programov in pogojni stavki

Nameni učenja

Po tej učni enoti boš:

  • znal(-a) program shraniti v datoteko in ga nato izvesti,
  • znal(-a) podatke prebrati s tipkovnice ter jih zapisati na zaslon,
  • uporabljal(-a) pogojne stavke z logičnimi izrazi,
  • znal(-a) slediti izvajanju programa z uporabo vmesnih izpisov.

Navodila za reševanje učnega sklopa

Pred začetkom učenja in reševanja nalog lahko ugotoviš svoje predznanje in načrtuješ svoje učenje s pomočjo obrazca “Moje učenje”. Obrazec je dostopen tukaj ali kot zavihek v okviru spletnega e-listovnika, kamor lahko oddaš rešene delovne liste, obrazce za samopreverjanje znanja, refleksije in druge dokaze učenja. Njegova uporaba je brezplačna, moraš se le registrirati.

Viri in strategije Delovni listi / naloge Pričakovani dosežki / kriteriji
Izdelava samostojnih programov in pogojni stavki
Povzetek – ponovitev učnega sklopa
Projekt Tomo – naloge
Delovni list / naloge 1
Delovni list / naloge 2
Delovni list / naloge 3
Delovni list / naloge 4
Pričakovani dosežki / kriteriji