Naloge za izobraževanje na daljavo in njihovo usklajenost z veljavnim učnim načrtom je pripravila skupina za IND predmeta Informatika.

Vodja skupine:

Člana: