Informatika na daljavo

Izobraževanje na daljavo pri predmetu informatika je namenjeno dijakom za samostojno učenje. Pri vsakem sklopu najdeš seznam literature, ki jo lahko uporabiš pri učenju. Po samostojnem učenju svoje znanje izkažeš tako, da rešiš naloge v e-učbeniku ali v sistemu »Projekt TOMO« ter jih posreduješ svojemu učitelju informatike. Na povezavi Pričakovani dosežki so zbrani cilji, ki naj bi jih usvojil pri določenem sklopu.

Učbeniki, gradiva in orodja

Uporabljaš lahko naslednje učbenike, gradiva in orodja:

Še gradiva v angleščini: