Napredni koncepti programiranja

Nameni učenja

Po tej učni enoti boš:

 • spoznal(-a) pojme abstrakcija ter problem in primerek problema,
 • znal(-a) rešitev problema izraziti na različne formalne načine.
 • znal(-a) oceniti časovno zahtevnost algoritma.
 • spoznal(-a) pojem zaporedja in ga znal(-a) uporabiti.
 • spoznal(-a) enega temeljnih problemov informatike: problem urejanja podatkov,
 • spoznal(-a) različne metode urejanja,
 • znal(-a) oceniti kakovost posamezne metode urejanja.
 • spoznal(-a) pojem množice v informatiki,
 • spoznal(-a) izvedbo množic v informatiki,
 • znal(-a) uporabljati množice za reševanje problemov.
 • spoznal(-a) enega temeljnih problemov informatike: problem iskanja podatkov,
 • spoznal(-a) podatkovno strukturo slovar kot rešitev problema iskanja,
 • znal(-a) uporabiti slovar kot osnovni gradnik podatkovnih baz.

Navodila za reševanje učnega sklopa

Pred začetkom učenja in reševanja nalog lahko ugotoviš svoje predznanje in načrtuješ svoje učenje s pomočjo obrazca “Moje učenje”. Obrazec je dostopen tukaj ali kot zavihek v okviru spletnega e-listovnika, kamor lahko oddaš rešene delovne liste, obrazce za samopreverjanje znanja, refleksije in druge dokaze učenja. Njegova uporaba je brezplačna, moraš se le registrirati.

Viri in strategije Delovni listi / naloge Pričakovani dosežki / kriteriji
Osnovni pojmi algoritmike
Povzetek – ponovitev učnega sklopa
Delovni list / naloge 1
Delovni list / naloge 2
Pričakovani dosežki / kriteriji

Poraba časa in časovna zahtevnost
Povzetek – ponovitev učnega sklopa
Delovni list / naloge 1
Delovni list / naloge 2
Delovni list / naloge 3
Delovni list / naloge 4
Pričakovani dosežki / kriteriji

Zaporedje
Povzetek – ponovitev učnega sklopa
Delovni list / naloge 1
Delovni list / naloge 2
Delovni list / naloge 3
Delovni list / naloge 4
Delovni list / naloge 5
Pričakovani dosežki / kriteriji

Urejanje
Povzetek – ponovitev učnega sklopa
Delovni list / naloge 1
Delovni list / naloge 2
Delovni list / naloge 3
Delovni list / naloge 4
Pričakovani dosežki / kriteriji

Množica
Povzetek – ponovitev učnega sklopa
Delovni list / naloge 1
Delovni list / naloge 2
Pričakovani dosežki / kriteriji

Slovar
Povzetek – ponovitev učnega sklopa
Delovni list / naloge 1
Delovni list / naloge 2
Delovni list / naloge 3
Delovni list / naloge 4
Pričakovani dosežki / kriteriji